www.parasutkitap.com internet sitesine girmeniz ve kullanmanız söz konusu aşağıdaki şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. www.parasutkitap.com’u kullanmadan önce aşağıda detaylı olarak belirtilen Kullanım Sözleşmesi’ni okumanız gerekmektedir.

1. Taraflar
parasutkitap.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Caferağa Mah. İleri Sok. 28/A, Kadıköy, İstanbul adresinde mukim BAOBAB YAYINCILIK A.Ş..
parasutkitap.com internet sitesine üye olan veya siteyi ziyaret eden internet kullanıcısı (“Kullanıcı”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu BAOBAB YAYINCILIK A.Ş.’in sahip olduğu internet sitesi www.parasutkitap.com’dan kullanıcının faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. www.parasutkitap.com Kullanım Şartları

3.1 www.parasutkitap.com herkese açık olmakla birlikte, aksi belirtilmedikçe üyelik ücretsizdir.

3.2 Kullanıcı, www.parasutkitap.com’u ziyaret etmek veya ürün almakla, bu sitenin kullanılmasına ilişkin koşulları, gizlilik politikasını ve site ile ilgili tüm cari kanunları, yönetmelikleri ve mevzuatı açıkça kabul etmiş sayılır.

3.3 Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan BAOBAB YAYINCILIK A.Ş. sorumlu değildir. BAOBAB YAYINCILIK A.Ş., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.4 BAOBAB YAYINCILIK A.Ş., işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

3.5 Kullanıcı, www.parasutkitap.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer şahsi bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, BAOBAB YAYINCILIK A.Ş.’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.6 Kullanıcı, www.parasutkitap.com’un satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından faydalanarak, www.parasutkitap.com’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi www.parasutkitap.com’un kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının www.parasutkitap.com tarafından tespit edilmesi durumunda, www.parasutkitap.com’un kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

3.7 www.parasutkitap.com, genel ahlak ve toplum kurallarına uygun davranmayan kullanıcıların üyeliklerini iptal etme hakkını saklı tutmakla birlikte, bu tür ilişkilerinden meydana gelebilecek zarardan kullanıcının kendisi sorumludur.

3.8 Kullanıcı, istediği takdirde, sitedeki bilgilerini güncelleyebilir, e-posta iletişim onaylarını iptal edebilir.

3.9 www.parasutkitap.com’un üye veya kullanıcıdan bilgi talep ettiği durumlarda, zorunlu olarak verilmesi istenen bilgilerin açık bir şekilde tanımlamasını yaparak, bu bilgileri değiştirme ve iptal etme hakkını üye veya kullanıcıya tanıyacak ve ne şekilde kullanılacağı hakkında bilgi verecektir.

3.10 Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi bir davranıştan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.11 www.parasutkitap.com sitesinde diğer sitelerin linkleri bulunabilir. www.parasutkitap.com, site içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. www.parasutkitap.com, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya 3. Partilerin sitesine yönlendirebilir. www.parasutkitap.com bağlantı sağladığı 3. Parti sitelerde kullanıcıya ait şifre ve hesapların güvenliğinden sorumlu değildir. www.parasutkitap.com, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer web sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ya da üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir.

3.12 Site tarafından üyelere verilen her türlü kupon kodu ve hediye satılamaz, takas edilemez, paylaşılamaz ve devredilemez niteliktedir. Aksi takdirde geçerliliğini yitirecektir.

3.13 Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan üye sorumludur. Aynı şekilde üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üye ‘ye aittir.

3.14 www.parasutkitap.com internet sitesi yazılım ve tasarımı www.parasutkitap.com mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında kendileri tarafından korunmaktadır.

3.15 www.parasutkitap.com’un sunduğu içeriğin bazı bölümleri, 3.kişiler tarafından sağlanmaktadır. Sitede belirtilen düşünce, tavsiye, hizmet, öneri ve diğer içeriğin sağlayıcısı üçüncü kişiler olduğu durumlarda www.parasutkitap.com bu bilgilerin bütünlüğünden, kullanışlılığından ve doğruluğundan sorumlu değildir.

3.16 Taraflar, www.parasutkitap.com’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, kanunlara uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17 www.parasutkitap.com iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye veya kullanıcı istediği zaman söz konusu bilgilendirmeleri almaktan vazgeçme hakkına sahiptir.

3.18 Ortak bir bilgisayar kullanılması ve üye girişi yapılması sonucu, kullanıcı işlemi tamamlandıktan sonra söz konusu bilgisayardan çıkış işlemi yapmalıdır. Çıkış işleminin yapılmaması nedeniyle, kullanıcı veya üyenin üyelik işlemlerinde ya da satın aldığı ürün üzerinde 3. Kişiler tarafından yapılabilecek işlemlerden BAOBAB YAYINCILIK A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

3.19 Üçüncü bir tarafın kullanıcı veya üyenin kimliğinin ifşasını talep eden bir mahkeme celbi veya diğer bir yasal evrakla başvurması halinde, BAOBAB YAYINCILIK A.Ş. kullanıcının kayıtlı bulunan adresini kullanarak durumu derhal bildirmek için makul bütün çabaları gösterilecektir. Bu durumda, kayıtlarda bulunan irtibat bilgilerinin güncel olmamasından veya başka şekillerde bildirimde bulunulamayacak durumda olunmasından BAOBAB YAYINCILIK A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

BAOBAB YAYINCILIK A.Ş. aşağıda sayılan hallerde işbu hükümlerin dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

Yasa, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
BAOBAB YAYINCILIK A.Ş.’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya koyulmalarıyla ilgili haller,
Yetkisi idari ve/veya adli makamlar tarafından hukuk ve usul kurallarına uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,
Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.
İflas, yediemin tayini veya mülkiyetin diğer şekillerde devri halinde irtibat bilgileri halefe devredilecektir.

3.20 www.parasutkitap.com kullanıcıları daha fazla bilgi alma ve üyelikten vazgeçme seçeneğine sahiptirler. Kayıt yaptırmış olan kullanıcılar üyelik tercihlerini ya da üyelik bilgilerini istedikleri zaman değiştirebilir ya da güncelleyebilirler. Kullanıcılar aynı zamanda istedikleri zaman kullanıcı hesaplarını kapatabilirler.

4. İhtilafların İhlali

Kullanıcı siteyi kullanmakla site ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde bu uyuşmazlığın Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul eder. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

5. Yürürlük

Üyenin üyelik kaydı yapması, kullanıcının kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.